Handlekurv er tom.


Barnas Rettighetskort

Gratis

Antall


Placeholder image

15 kort med fotografier knyttet til barns rettigheter. Tekst for den voksne på baksiden til bruk i samlingsstunden. Ressurshefte inkludert. Revidert utgave er støttet av Justisdepartementet og har styrket fokus på retten til beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep.

Hvert kort bruker et fotografi til å illustrere en rettighet, for eksempel retten til mat, skolegang, et hjem, å si sin mening og beskyttelse mot overgrep. Gjennom bl.a. forslag til åpne spørsmål på baksiden, inviteres barna til refleksjon og samtale rundt egne og andre barns livsbetingelser. Målet er å bidra til forståelse og toleranse for ulikhet blant barna, gi en første kunnskap om fattigdomsproblematikken i verden og gi pedagogen hjelp til å oppdage barn som kan være utsatt for overgrep eller andre brudd på sine rettigheter, samt tips om hvor de kan gå med sin uro. Med den reviderte utgaven er Barnas Rettighetskort blitt et viktig verktøy i arbeidet med å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep. 

(Barnehagen/småskolen)


Andre produkter

UNICEF-runden

UNICEF-runden

Gratis

Et løp for livet på aktivitetsdagen! Bidrar til skolegang for barn verden. Ferdig opplegg som krever lite forarbeid. Nå kan dere melde dere på direkte via Spleis.
(For alle)

Les mer
Barnerettighetene

Barnerettighetene

Gratis

Tosidig plakat med UNICEFs barnevennlige versjon av Konvensjonen om barnets rettigheter, støttet av FNs barnekomité.
Bokmål, nynorsk og nordsamisk
(For alle)

Les mer
Barnerettighetene: kort med aktiviteter

Barnerettighetene: kort med aktiviteter

Gratis

42 tosidige kort med hver av barnerettighetene. Hefte med 18 tips til hvordan du kan bruke kortene i ulike aldersgrupper er inkludert.
(Fra skolealder og oppover)

Les mer
Årshjul; En for alle – alle for en

Årshjul; En for alle – alle for en

Gratis

Plakat til UNICEFs fadderprogram for barneskolen med barnerettigheter og temaer for hver måned. Lærerveiledning inkludert.
(For fadderklasser/barneskolen)

Les mer

Bhim Kumari

Bhim Kumari

Gratis

Film med lærerhefte om Bhim Kumari, en av mange millioner barnearbeidere i verden. Filmen følger Bhim Kumari en dag i hennes liv.
(Mellomtrinnet)

Les mer
Skolen under mangotreet

Skolen under mangotreet

Gratis

15 min. film med lærerhefte om Judith og Jôël fra Madagaskar som er så heldige å få fortsette på skolen etter femte klasse.
(Mellomtrinnet)

Les mer
Klasse 6B

Klasse 6B

Gratis

DVD med fem korte dramatiseringer av kjente utfordringer fra barns hverdag. Kan brukes som utgangspunkt for samtale og rollespill.
(Mellomtrinnet)

Les mer

Ikke alt det trykte materiellet har helt oppdatert informasjon.